Opłaty za pobyt dziecka w żłobku

Są określone Uchwałą Nr XIX/131/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2019 roku i obejmują miesięcznie:

  • Opłatę stałą za pobyt dziecka w żłobku, w wymiarze do 10 godzin dziennie, która wynosi 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 336 zł za miesiąc kalendarzowy w roku 2021.
  • Wysokość  dodatkowej opłaty za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie wynosi 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w żłobku.
  • Opłatę za wyżywienie w kwocie 12,00 zł dziennie.