fot2

Nasz Żłobek
to najlepsze miejsce
dla Państwa pociechy.
Tu każdy Maluch jest najważniejszy!
Ciepłe, kochające Panie,
otoczą troskliwą opieką każde dziecko,
zapewniając mu warunki zbliżone do domowych.
Dziecko poczuje się u nas bezpieczne, szczęśliwe, docenione i kochane.

O nas

Samorządowy Żłobek w Jedliczu, to miejsce przyjemne i bezpieczne, otaczające opieką każde przebywające w nim dziecko, od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Wykwalifikowana kadra wspiera maluszki w prawidłowym rozwoju fizycznym, psychicznym i emocjonalnym, pokazuje im świat i przygotowuje do dalszej edukacji w ciepłej i przyjaznej atmosferze, zbliżonej do domowej.

obiekt(1)(1)
logo2

Aktualności

Plakat żłobek 2021-2022-1

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 08.04.2021 r.

 zmieniającym rozporządzenie w sprawie   czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, informuję, iż do 18.04.2021 r.  zawiesza się  czasowo funkcjonowanie Samorządowego Żłobka w Jedliczu.

            Jednocześnie informuję, że wniosek o objęcie opieką dziecka mogą złożyć rodzice którzy: 1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5) wykonują działania ratownicze,
 6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8)są zatrudnieni w  placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o

których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej,
 9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych

placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach

preadopcyjnych,
 10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

                                                                                       Dyrektor Samorządowego Żłobka w Jedliczu

Informacja Burmistrza Gminy Jedlicze, dotycząca zawieszenia działalności Samorządowego Żłobka w Jedliczu: terminu otwarcia placówek samorządowych, oraz zwolnienia z opłat za żłobek.W tym czasie , na terenie placówki , odbywać się będą prace porządkowe i działania przygotowawcze, według wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.

 

 

 

Bezpieczeństwo przede wszystkim !!Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

W związku z umożliwieniem od 6 maja br. miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi przedstawiamy szczegółowe wytyczne , które będą obowiązywały w najbliższych tygodniach i miesiącach. Dotyczą one zarówno prowadzących instytucje, dyrektorów, opiekunów, jak też rodziców. To bardzo ważne, by stosować się do zaleceń- chodzi o bezpieczeństwo Nas Wszystkich.

http://zlobek.jedlicze.pl/wp-content/uploads/2020/11/Wytyczne_GIS_przedszkola_i_żłobki-V_aktualizacja.pdf

 

Oświadczenie/ankieta rodzica/opiekuna prawnego w związku z COVID-19

http://zlobek.jedlicze.pl/wp-content/uploads/2020/05/oswiadczenie-rodzica-zlobki-ASDFGHJHG.pdf

Regulamin szczególnych zasad działalności placówki w trakcie trwania pandemii wirusa COVID-19

http://zlobek.jedlicze.pl/wp-content/uploads/2020/08/regulamin-covid-zmieniony-2-lipiec_1_.pdf

 

 

 

 

Informacje dla rodziców

Prosimy rodziców o indywidualną wyprawkę dla dziecka :

 • komplet ubranek na zmianę (w tym rajstopki oraz skarpetki)
 • pieluszki jednorazowe
 • chusteczki nawilżone
 • krem przeciw odparzeniom, żel na dziąsła oraz krem ochronny z filtrem UV(w razie potrzeby)
 • 2 butelki ( jedna na mleko druga na wodę) lub kubeczek „niekapek”
 • buciki zmienne dla dzieci
 • kubeczek ze szczotką i pastą do ząbków jeśli dziecko używa
 • ulubiona przytulanka, pomocna w pierwszych dniach w żłobku.

 

Zapisy:
Nabór do Samorządowego Żłobka w Jedliczu trwa cały rok w zależności od liczby wolnych miejsc.

 

Plan dnia

Organizację dnia pracy żłobka określa „Ramowy rozkład dnia” zgodnie z następującymi godzinami:

 

PLAN DNIA W GRUPIE ,,TYGRYSKI,,

6:30 – 8:20 Schodzenie się dzieci do Żłobka. (SALA „TYGRYSKÓW”)
Zabawy indywidualne według inwencji dziecka w kącikach zainteresowań pod opieką opiekunki.   Zabawy integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem. Prace porządkowe w sali.

8:30 – 9:00 Przygotowanie do śniadania.
Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

 9:00-9.30  Śniadanie.
Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:30 – 9:45 Czynności higieniczno – sanitarne po posiłku.

10.00  – 10:30 Realizacja zadań wychowawczo – edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
Zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej.Zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne. Zabawy i ćwiczenia według Weroniki Sherborne.

10:30 – 10:45 Drugie śniadanie.

10:45 – 11:30 Kontynuacja zadań wychowawczo – edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.  W razie sprzyjających warunków pogodowych spacer w okolicy żłobka lub zabawy na żłobkowym placu zabaw.

11:45 – 12:00 Przygotowanie do posiłku.
Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

11:45 – 12:30 Obiad
Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku.     Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

12:30 – 12:45 Przygotowanie do odpoczynku.
Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

13:00 -14.00 Czas na sen lub leżakowanie.
Słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek. Czytanie przez opiekunkę wybranych bajek. Słuchanie nagrań bajek z płyt CD.

13:45 – 14:00 Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne.

14:00 – 14:45 Podwieczorek

15:00 – 16:30 Zabawy swobodne dzieci pod opieką opiekunek.
Wspólne sprzątanie sali. Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

PLAN DNIA W GRUPIE ,,ŻYRAFKI,,

6:30 – 8:20 Schodzenie się dzieci do Żłobka.
Zabawy indywidualne według inwencji dziecka w kącikach zainteresowań pod opieką opiekunki. Zabawy integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem. Prace porządkowe w sali.

8:20 – 8:30 Przygotowanie do śniadania.
Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

 8:30-9.00  Śniadanie.
Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku.Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00 – 9:15 Czynności higieniczno – sanitarne po posiłku.

9.15  – 10:00 Realizacja zadań wychowawczo – edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
Zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej.Zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne. Zabawy i ćwiczenia według Weroniki Sherborne.

10:00 – 10:15 Drugie śniadanie.

10:15– 10:45 Kontynuacja zadań wychowawczo – edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

W razie sprzyjających warunków pogodowych spacer w okolicy żłobka lub zabawy na żłobkowym placu zabaw.

10:45 – 11:15 Przygotowanie do posiłku.
Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

11:30 – 12:00 Obiad
Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

12:30 – 12:45 Przygotowanie do odpoczynku.
Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

13:00 -14.00 Czas na sen lub leżakowanie.
Słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek. Czytanie przez opiekunkę wybranych bajek. Słuchanie nagrań bajek z płyt CD.

13:45 – 14:00 Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne.

14:00 – 14:45 Podwieczorek

15:00 – 16:30 Zabawy swobodne dzieci pod opieką opiekunek.
Wspólne sprzątanie sali. Rozchodzenie się dzieci do domów.

 

Oferta

Dla dzieci

 • Kolorowe, bezpieczne, przytulne i bogato wyposażone sale zabaw, duży i bezpieczny
 • Osobne sale przeznaczone na leżakowanie i zdrowy wypoczynek, z wygodnym leżaczkiem dla każdego dziecka.
 • Smaczne i dostosowane do wieku i potrzeb maluszków posiłki, zgodne z zasadami zdrowego żywienia.
 • Interesujące i różnorodne zabawy i zajęcia,wpływające na wszechstronny rozwój.
 • Pomoc Maluszkom w nauce samodzielności w odkrywaniu i rozwijaniu zainteresowań.
 • Budynek w pełni dostosowany do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych.

Dla rodziców

 • Możliwość współdecydowania o sprawach żłobka oraz podejmowania różnorodnych działań na rzecz dzieci i placówki.
 • Bieżąca wymiana spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka.
 • Pomoc i wsparcie rodziców w działaniach opiekuńczo- wychowawczych.
 • Zajęcia i zabawy integracyjne z udziałem rodziców.
 • Podjazd dla wózków i miejsce na zostawienie wózka przed wejściem do lokalu.

Zapewniamy

 • Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną otwartą na potrzeby dziecka.
 • Nowoczesne metody, sprawdzone formy pracy z dziećmi poparte doświadczeniem personelu.

Formy pracy stosowane w żłobku uwzględniają cele wychowania i nauczania oraz są ukierunkowane na dziecko wraz z jego potrzebami, predyspozycjami i zdolnościami. Są to między innymi:

 • praca indywidualna
 • praca w małych zespołach
 • praca w grupie
 • zajęcia otwarte dla rodziców

Zabawa jest najważniejszą aktywnością dziecka, dlatego stosowane przez nas metody skupiają się wokół niej. W pracy z małym dzieckiem wykorzystujemy metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne (np. pedagogika zabawy, ćwiczenia muzyczno- ruchowe, relaksacyjne, improwizacja ruchowa, zabawy ze śpiewem, taniec, bajkoterapia i wiele wiele innych).

Co robimy?

W trakcie pobytu w żłobku dzieci uczą się:

 • nawiązywania kontaktu z rówieśnikami
 • samodzielnego spożywania posiłków oraz ubierania się i rozbierania
 • nawyków samodzielnego wykonywania czynności fizjologicznych i higienicznych
 • dzielenia się przedmiotami i zabawkami z drugim dzieckiem
 • wymowy,myślenia i działania twórczego
 • używania form grzecznościowych np: dziękuję,proszę itp.
 • samodzielności w różnych działaniach zabawowych i edukacyjnych
 • kreatywności w zabawie i edukacji
 • zaciekawienia otaczającym światem
 • kulturalnego i tolerancyjnego zachowania
 • świadomego funkcjonowania ze świadomością zagrożeń świata zewnętrznego

Ponadto oferujemy:

 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci
 • organizacje dni otwartych
 • ogólne zebrania
 • indywidualne konsultacje
 • prowadzenie gazetki dla rodziców z bieżącymi informacjami

Pracownicy żłobka

Opiekunowie bezpośrednio zajmujący się dziećmi w Samorządowym Żłobku w Jedliczu to zespół, który jest

 • wykwalifikowany,
 • aktywny,
 • pełen miłości i zapału do pracy z najmłodszymi dziećmi

Mamy świadomość, że pierwsze trzy lata dziecka to okres fundamentalny dla jego dalszego rozwoju, dlatego poprzez zabawę i działanie uczymy Maluszki poznawać rzeczywistość, nabywać nowych umiejętności, by mogły dalej śmiało wkraczać w kolejne etapy edukacji.

Katarzyna Jucha - dyrektor

"Mam zaszczyt pełnić funkcję Dyrektora Samorządowego Żłobka w Jedliczu od 2018 r.
Z wykształcenia i zamiłowania jestem pedagogiem,
(ukończyłam studia na kierunkach: pedagogika wczesnoszkolna -licencjackie, oligofrenopedagogika -podyplomowe,
logopedia ogólna -podyplomowe i terapia pedagogiczna z el. logopedii -magisterskie).

Przez 9 lat pracowałam jako nauczyciel wychowawca w przedszkolu niepublicznym,
z dziećmi od 2 do 6 roku życia.
W mojej dotychczasowej pracy, od pierwszego dnia kieruję się przekonaniem, że żłobek to miejsce,
w którym dzieci powinny czuć się jak w domu, dlatego staram się dokładać wszelkich starań, aby tak było.
Staram się na co dzień połączyć pasję jaką daje praca z dziećmi z misją jaką jest kierowanie działalnością placówki.
Dzieciństwo to radość, szczerość i beztroska, to najpiękniejszy czas w życiu człowieka
- dlatego tak ważne jest, aby odpowiedzialnie je pielęgnować!"

 

Sylwia Wojtowicz- pielęgniarka

,,Jestem licencjonowaną pielęgniarką.
W 2006 roku ukończyłam studia pielęgniarskie w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej.
Po zakończeniu studiów wyjechałam do Anglii . Tam w różnych Domach Opieki

stawiałam moje pierwsze kroki jako pielęgniarka. Następnie otrzymałam pracę w Southend
University Hospital na oddziale ortopedycznym, gdzie jako pielęgniarka pracowałam przez 9
lat, nabywając doświadczenie zawodowe.
Do Polski wróciłam końcem 2018 roku. W 2019 roku zatrudniono mnie w
Samorządowym Żłobku w Jedliczu.
Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i spełnienie. Nie ma nic piękniejszego jak
zobaczyć uśmiech i zaufanie na twarzach szczęśliwych dzieci. Należy jednak uzbroić się w
,,anielską cierpliwość,, i nieschodzący uśmiech z twarzy. Ręce muszą być błyskawiczne, wzrok
wyostrzony a usta zawsze gotowe do całowania poobijanych kolanek i łokci,,

Magdalena Peszko - opiekun starszy

,,Ukończyłam studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna.Chcąc pogłębić i poszerzyć swoją wiedzę, rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalności psychopedagogika w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.Następnie ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Diagnoza Dziecka i jego Rodziny w Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.Przez 10 lat pracowałam w Państwowym Domu Dziecka na stanowisku wychowawca, gdzie zazwyczajopiekowałam się najmłodszą grupą.Odkąd pamiętam, zawsze chciałam pracować z dziećmi, gdyż sprawia mi to ogromną radość i satysfakcje.Najważniejsze jest dla mnie to, aby dzieci z którymi przebywam czuły się bezpieczne i szczęśliwe,,

 

Alicja Przeszłowska - opiekun starszy

,,Praca Pedagoga jest dla mnie nie tylko zawodem ale także i pasją.
Posiadam pełne kwalifikacje oraz przygotowanie do pracy z dziećmi.

Ukończyłam studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie na kierunku Pedagogika,
specjalność edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz studia magisterskie
na Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie o kierunku Praca Socjalna,
posiadam również pokaźny dorobek zawodowy w trakcie 9 lat pracy z dziećmi zdobyłam wiele cennych doświadczeń związanych z moim zawodem.
Praca z dziećmi od zawsze była moim marzeniem, nie wyobrażam sobie abym mogła robić w swoim życiu coś innego.
Jest to ciężka praca, która wymaga mnóstwa cierpliwości,
ale kiedy widzi się efekty swojego zaangażowania w wychowanie dziecka satysfakcja i radość są nie do opisania.
My jako pedagodzy pomagamy dzieciom poznać świat i staramy się przekazywać im mnóstwo wiedzy ,
ale sami też wiele uczymy się od naszych małych podopiecznych.
Przede wszystkim tego, jak można cieszyć się z prostych rzeczy i jak łatwo jest okazywać uczucia,,

 

Jolanta Dziura - opiekun

,, Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogiki w zakresie pedagogiki
wczesnoszkolnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia magisterskie o tym samym kierunku na Uniwersytecie Rzeszowskim.Uważam że praca z dziećmi, stawia przed nami – dorosłymi wiele wyzwań ale daje także mnóstwo satysfakcji.
W swojej pracy staram się pomagać maluchom odkrywać świat, przekazywać podstawowe wartości, a także stwarzać atmosferę przyjaźni zrozumienia,
zaufania i ciepła.
Praca opiekuna w Żłobku wymaga dużo zaangażowania i cierpliwości czemu staram się sprostać.
Z wielką przyjemnością spędzam czas z moimi podopiecznymi nigdy nie zapominam o tym aby były szczęśliwe i radosne,, 

 

Adriana Bugiel - opiekun

,,Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki.

Ukończyłam Państwową Wyższą Szkołe Zawodową w Krośnie na kierunku pedagogika społeczno-opiekuncza.  Podążając obrana ścieżką edukacji skończyłam studia uzupełniające magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo- wychowawcza na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą dyspanseryjną, z problemami wychowawczymi oraz posiadająca defekty rozwojowe.
Poprzez indywidualną prace z chłopcem z MPD oraz EPI nauczyłam się jak ważna jest empatia oraz cierpliwość w pracy pedagoga. Właściwa opieka jest kluczowa w stadium rozwojowym najmłodszych dzieci . To dzięki niej nasi podopieczni przyswajają informacje , normy oraz postawy , które będą towarzyszyć im przez cale życie.
Jako opiekun staram się zrozumieć każde dziecko , postawić się w jego sytuacji, zadbać aby miało ono odpowiednie warunki do rozwoju i kształtowania swojej indywidualnej , niezastąpionej osobowości,,

 

Monika Sanocka - opiekun

,,Jestem absolwentką Medycznej Szkoły Policealnej, kierunek terapeuta zajęciowy,
oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, kierunek pedagogika społeczno- opiekuńcza.

Pracując z dziećmi czuję się spełniona zawodowo, ponieważ bardzo lubię tą pracę, gdyż daje ona dużo satysfakcji.
W swojej pracy staram się wykorzystywać potencjał drzemiący w każdym dziecku, tak aby czas spędzony razem przebiegał
w radosnej atmosferze, był pełen kreatywnych pomysłów,,

 

 

 

Pracownicy obsługi:

 • Halina Jawin
 • Renata Turek

 

Rada rodziców:

 •  Joanna Giemza
 • Patrycja Styś
 • Justyna Gancarz-Szymanowicz

 

 

 

 

Gdzie jesteśmy?

Samorządowy żłobek w Jedliczu
 • Adres żłobka: Jedlicze ul. Rejtana 38C
 • Telefon: +48 13 306 13 80
 • Fax:
 • Mail: zlobek@jedlicze.pl
 • Godziny otwarcia: Od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 do 16:30